• "เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ"

    นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q3/2561

(ล้านบาท)

Q3/2562

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q3/2561 620.57 364.08 1031.48 600.08
Q3/2562 707.63 378.49 1120.99 556.23
2560

(ล้านบาท)

2561

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2560 2452.05 1422.75 4080.98 2347.33
2561 2393.82 1438.40 4022.75 2280.92

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย