• "เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ"

    นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q4/2561

(ล้านบาท)

Q1/2562

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q4/2561 588.09 361.96 997.94 534.08
Q1/2562 695.87 366.63 1123.46 659.62
2560

(ล้านบาท)

2561

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2560 2452.05 1422.75 4080.98 2347.33
2561 2393.82 1438.40 4022.75 2280.92

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย