ราคาหลักทรัพย์

EASTW

11.10

- (-%)
สกุลเงิน: THB
400,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00 / 320,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.10 / 284,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.10
วันก่อนหน้า
11.10
ราคาเปิด
10.90 - 11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 12.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์