ราคาหลักทรัพย์

EASTW

10.90

-0.10 (-0.91%)
สกุลเงิน: THB
2,777,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.90 / 1,034,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00 / 426,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00
วันก่อนหน้า
11.10
ราคาเปิด
10.90 - 11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์