ราคาหลักทรัพย์

EASTW

12.30

-0.10 (-0.81%)
สกุลเงิน: THB
976,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.30 / 386,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.40 / 129,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.40
วันก่อนหน้า
12.40
ราคาเปิด
12.30 - 12.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์