ราคาหลักทรัพย์

EASTW

10.30

+0.10 (0.98%)
สกุลเงิน: THB
549,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 / 653,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.30 / 93,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20
วันก่อนหน้า
10.30
ราคาเปิด
10.20 - 10.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.40 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์