ราคาหลักทรัพย์

EASTW

11.70

- (-%)
สกุลเงิน: THB
917,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.60 / 281,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.70 / 115,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.70
วันก่อนหน้า
11.70
ราคาเปิด
11.60 - 11.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์