ราคาหลักทรัพย์

EASTW

11.90

-0.10 (-0.83%)
สกุลเงิน: THB
954,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.80 / 303,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.90 / 88,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.00
วันก่อนหน้า
11.90
ราคาเปิด
11.80 - 12.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์