ราคาหลักทรัพย์

EASTW

12.00

-0.10 (-0.83%)
สกุลเงิน: THB
992,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.90 / 399,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.00 / 195,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.10
วันก่อนหน้า
12.10
ราคาเปิด
11.90 - 12.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์