ราคาหลักทรัพย์

EASTW

10.90

+0.20 (1.87%)
สกุลเงิน: THB
524,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.80 / 369,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.90 / 383,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.70
วันก่อนหน้า
10.80
ราคาเปิด
10.70 - 10.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์