ราคาหลักทรัพย์

EASTW

10.80

- (-%)
สกุลเงิน: THB
674,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.70 / 732,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.80 / 191,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.80
วันก่อนหน้า
10.80
ราคาเปิด
10.70 - 10.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์