ราคาหลักทรัพย์

EASTW

11.00

- (-%)
สกุลเงิน: THB
559,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00 / 61,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.10 / 516,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00
วันก่อนหน้า
11.00
ราคาเปิด
11.00 - 11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์