แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2564

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2556

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2555

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2554

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2553

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2552

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2551

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2550

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2549

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2548

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2547

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2546

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2545

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2544