ราคาหลักทรัพย์

EASTW

6.50

- (-%)
สกุลเงิน: THB
380,735
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.45 / 557,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.50 / 359,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.50
วันก่อนหน้า
6.50
ราคาเปิด
6.45 - 6.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.00 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์