ราคาหลักทรัพย์

EASTW

9.90

- (-%)
สกุลเงิน: THB
14,818,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.85 / 100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.90 / 475,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.90
วันก่อนหน้า
9.85
ราคาเปิด
9.70 - 9.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์