ราคาหลักทรัพย์

EASTW

9.20

- (-%)
สกุลเงิน: THB
1,598,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.15 / 953,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.20 / 813,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.20
วันก่อนหน้า
9.20
ราคาเปิด
9.15 - 9.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.40 - 12.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์