ราคาหลักทรัพย์

EASTW

9.35

-0.05 (-0.53%)
สกุลเงิน: THB
261,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.35 / 211,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.40 / 51,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.40
วันก่อนหน้า
9.40
ราคาเปิด
9.35 - 9.45
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.40 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์