ราคาหลักทรัพย์

EASTW

10.10

- (-%)
สกุลเงิน: THB
1,229,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.00 / 501,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.10 / 230,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.10
วันก่อนหน้า
10.10
ราคาเปิด
10.00 - 10.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00 - 10.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์