ราคาหลักทรัพย์

EASTW

9.25

- (-%)
สกุลเงิน: THB
313,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.15 / 16,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.25 / 39,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.25
วันก่อนหน้า
9.25
ราคาเปิด
9.15 - 9.35
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.40 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์