ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
28 ก.ย. 2564
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
27 ก.ย. 2564
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
17 ก.ย. 2564
"เอ็น อาร์ เอฟ" จับมือ "อีสท์วอเตอร์" ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเลเป็นที่แรกในประเทศไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการนำสาหร่ายกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรต้นน้ำ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
01 ก.ย. 2564
EASTW ปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.18 บาท XD 10 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
30 ส.ค. 2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
26 ส.ค. 2564
EASTW ขยายฐานอาเซียนดีมานด์น้ำหนุน-รายได้ฟื้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
18 ส.ค. 2564
บล.ทิสโก้ : EASTW แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 12.20 บาท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
16 ส.ค. 2564
EASTW เผยงบรวมไตรมาส 2/64 กำไร 278.15 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อนกำไร 150.57 ลบ.
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
09 ส.ค. 2564
EASTW เดินหน้าลุย EEC จ่อปิดดีลงานใหญ่เพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
05 ส.ค. 2564
กพอ.ฟุ้งลงทุนอีอีซีคืบเร่งเมกะโปรเจ็กต์
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
15 ก.ค. 2564
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ดีมานด์น้ำดันกำไรเร่งเจรจาลูกค้าเพิ่มพอร์ต
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
14 ก.ค. 2564
โบรกเกอร์ ต่างเชียร์ ซื้อ EASTW เล็งกำไร Q2/64 ฟื้นจากยอดขายน้ำเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม +