ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
28 พ.ค. 2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
21 พ.ค. 2564
"อีสท์ วอเตอร์" ผนึก "ที ยูทิลิตี้ส์" จับมือพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อีอีซี รองรับ ศก.
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
17 พ.ค. 2564
EASTW โชว์กำไรโค้งแรกโต 17.87% ยอดขายน้ำฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
10 พ.ค. 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
29 เม.ย. 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
28 เม.ย. 2564
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
26 เม.ย. 2564
แจ้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
26 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 เม.ย. 2564
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
20 เม.ย. 2564
อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบริการน้ำครบวงจรเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
25 มี.ค. 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
12 มี.ค. 2564
EASTW ฟื้นตัวในช่วง 1Q21F แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 12.70 บาท/หุ้น
อ่านเพิ่มเติม +