สอบถามข้อมูล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23-26 อาคารอีสท์วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-272-1600
อีเมล : IR@eastwater.com

แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ดังรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน ทางนักลงทุนสัมพันธ์จะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้