ข้อมูลอันดับเครดิตและหุ้นกู้

ข้อมูลอันดับเครดิต

ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต วันที่จัดอันดับ อัพเดท ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 25 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 30 มิ.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 26 มิ.ย. 2562 23 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 12 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 7 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 14 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 21 เม.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 30 มิ.ย. 2557 27 ส.ค. 2557 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 17 พ.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 8 พ.ค. 2555 21 มิ.ย. 2555 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS A+ 31 พ.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 ดาวน์โหลด

หุ้นกู้

Symbol Issued Date Maturity Date Issue Size (THB Mln.) Coupon Rate(%) Term TTM (Yrs.) Secured Type TRIS
EASTW226A 16 มิ.ย. 58 16 มิ.ย. 65 1,200.00 3.84 7.01 Yrs 4.35 UNSECURE A+ รายละเอียดเพิ่มเติม
EASTW256A 16 มิ.ย. 58 16 มิ.ย. 68 1,200.00 4.18 10.01 Yrs 7.35 UNSECURE A+ รายละเอียดเพิ่มเติม