ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ก.ย. 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 2562
อีสท์ วอเตอร์ ปิดไตรมาส 2 ยอดขายน้ำดิบเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
26 ส.ค. 2562
EASTW ขยายพอร์ตลูกค้ารุกให้บริการน้ำครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 ส.ค. 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
12 ก.ค. 2562
บล.ทิสโก้: EASTW แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16 บาท/หุ้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
10 ก.ค. 2562
EASTW ม.ค. - พ.ค. 62 ปั้มยอดส่งจ่ายน้ำดิบ 132.77 ล้านลบ.ม.
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
10 ก.ค. 2562
'EASTW' รับทรัพย์-EEC ดันโต 5 เดือนแรกยอดขายน้ำดิบพุ่ง
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
02 ก.ค. 2562
อีสท์ วอเตอร์ ทุ่มพันล้านขยายระบบน้ำรองรับอีอีซี
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
01 ก.ค. 2562
EASTW ปันผลสม่ำเสมอ ทริสคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ EASTW ที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "Stable"
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
26 มิ.ย. 2562
ทริสคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ EASTW ที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "Stable"
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
25 มิ.ย. 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
25 มิ.ย. 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน และกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม +