ห้องข่าว

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
28 พ.ย. 2562
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 2562
EASTW รุกใน-นอกอีอีซี ลุยบริการน้ำครบวงจร หวังก้าวสู่ผู้นำประเทศ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
23 ก.ย. 2562
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
18 ก.ย. 2562
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ก.ย. 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 2562
อีสท์ วอเตอร์ ปิดไตรมาส 2 ยอดขายน้ำดิบเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
26 ส.ค. 2562
EASTW ขยายพอร์ตลูกค้ารุกให้บริการน้ำครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 ส.ค. 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
12 ก.ค. 2562
บล.ทิสโก้: EASTW แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16 บาท/หุ้น
อ่านเพิ่มเติม +