ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
21 มี.ค. 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 มี.ค. 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 มี.ค. 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
08 มี.ค. 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
27 ก.พ. 2562
พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ลาออกจาก กรรมการบริษัท มีผล 25 ก.พ. 62 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
27 ก.พ. 2562
อีสท์ วอเตอร์ คาดปี 2562 เติบโต 3-5 % เจรจาบริหารจัดการน้ำในสนามบินอู่ตะเภาและเดินหน้าเจาะฐานลูกค้านิคมภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
26 ก.พ. 2562
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
25 ก.พ. 2562
อีสท์ วอเตอร์ เผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาชลประทานภาคตะวันออก เชื่อมโยงข้อมูลน้ำเป็นระบบ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
25 ก.พ. 2562
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) กำไรปี 61 8% 1.12 พันลบ. เตรียมปันผล 0.27
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
08 ก.พ. 2562
ประกาศวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม +