ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 ธ.ค. 2561
แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
06 ธ.ค. 2561
EASTW ออกสินค้าใหม่ เสริมฐานรายได้ในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
21 พ.ย. 2561
อีสท์ วอเตอร์ - อมตะ " ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม เพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนในอมตะซิตี้ ระยอง
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
14 พ.ย. 2561
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) กำไรไตรมาส 3 โต 4% มาที่ 300.41 ลบ. จากปีก่อน 287.74 ลบ.
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
05 พ.ย. 2561
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ปลื้มติด 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 เน้นย้ำดำเนินงานอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
26 ต.ค. 2561
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
18 ต.ค. 2561
อีสท์ วอเตอร์ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า หลักทรัย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
28 ก.ย. 2561
อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
21 ก.ย. 2561
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
21 ก.ย. 2561
EASTW เซ็นสัญญาขายน้ำให้อมตะซิตี้ EEC หนุนอนาคต
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ก.ย. 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
11 ก.ย. 2561
ข่าวย่อย: EASTW เร่งพัฒนาระบบ
อ่านเพิ่มเติม +